بیانیه کارآفرینان سازنده حریم رضوی درباره فضاسازی های اخیر؛

« انجمن» موضع گیری سیاسی ندارد/ عده ای به دنبال ماهی گرفتن از آب گِل آلود هستند/ اگر کسی علاقمند به شفاف سازی است مدارکش را به دستگاه های نظارتی و دادگستری ارائه دهد این روز ها در فضای مجازی، مطبوعات، مصاحبه ها و…مطالب و تحلیل هایی درخصوص منطقه ثامن منتشر میشود. افرادی هم به

Read More