(یادداشت نهم)

🌹بسمه تعالی

🖌یاداشت نهم
🔹همانگونه که در یاداشت های قبل یاد آوری شد هدف اصلی تشکیل باشگاه و انحمن کارآفرینان سازنده حریم رضوی که در حال پیگیری و انجام است حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران پروژه های بافت فرسوده اطراف حرم مطهر در مقابل آنان که سال ها بعد از شروع طرح از خواب ناز بیدار شده و قصد تغییر طرح « طاش» و تحمیل هزاران میلیارد تومان خسارت به سرمایه گذاران و کارآفرینانی که انگیزه اول شان از ورود به این عرصه عشق به امام رضا ع و توصیه مقامات ارشد نظام بوده از یک طرف و بد عهدی ، حسادت ، لجبازی ، سیاسی کاری و درنهایت ضعف شدید سازمان مجری طرح در رفع مشکلات و پیش برد پروژه ها و ناتوانی در پاسخگویی به فضا سازی ها برعلیه طرح و سرمایه گذاران ، بویژه عدم انجام تعهدات در اجرای قرار داد ها و توافقنامه ها و برخورد های خطی و سیاسی در مقابل سرمایه گذاران و کارآفرینان از طرف دیگر بوده است
🔹بله همکاران محترم جمع ایجاد کنندگان باشگاه و انجمن اصلا به دنبال مسائل سیاسی و مقابه خطی و گروهی نبوده و نیستند و همانگونه که در بیانیه و جلسات اعلام گردیده از شورای شهر و آقای کلایی شهردار در مقابل تضعیف کنندگان مدیریت شهر بویژه طرح جاری در منطقه ثامن حمایت کرده و خواهند کرد این مشی و رفتار رسمی اعضای باشگاه است .

🔹اما همانگونه که در بیانه اعضای باشگاه آمده و در جلسات بر آن تاکید شده ، ضعف شدید مجری طرح در مقابله با توهین کنندگان به کارآفرینان که ریشه در سوابق سیاسی گذشته بعضی ها دارد امری که باعث شده قادر به پیش برد برنامه ها نباشند ، همچین برخورد های تنگ نظرانه و غیر منطقی و برخلاف عهد و پیمان ها با سرمایه گذاران و اشتغال آفرینان مورد قبول و تایید اعضای باشگاه نبوده و با صدای بلند اعلام کرده و خواهند کرد که از شرایط موجود و اینکه به دروغ سرمایه گذاران را در جلسات خصوصی و عمومی زیاده خواه معرفی کرده و میکنند اصلا رضایت ندارند .

ضمن اینکه همه اعضا در پیگیری تحقق اهداف یاد شده و حمایت منطقی و قانونی از حقوق حقه تک تک سرمایه گذاران با هم متحد بوده و اگر چون گذشته با کارآفرینان برخورد شود و یا اهداف گروهی و سیاسی و اینکه چون در انجمن سخن انتقادی گفته و میگویند مورد برخورد قرار گیرد حتما همه اعضا با هم با آن مقابله خواهند کرد .

🔹همانگونه که آقای خوشگفتار نوشته اند واقعا موسسین باشگاه و انجمن به دنبال کار سیاسی در انجمن نبوده و نخواهند بود یقینا هدف پیشبرد اهداف طرح و حمایت از حقوق سرمایه گذاران در مقابل بد عهدی ها و نا حقی ها بوده و خواهد بود .
🔹البته به افرادی که به دلیل داشتن مشی سیاسی مخالف بعضی ها تحت ظلم واقع شده اند باید حق داد که چون آنان پاسخ سیاسی بدهند اما باشگاه و انجمن جای پاسخ سیاسی نیست این جمع بدور از نگاه سیاسی مدافع حقوق ضایع شده آنها نیز خواهد بود.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *