محمدرضا کلایی، شهردار مشهد:

محمدرضا کلایی، شهردار مشهد: ●واقع بینانه اگر بخواهیم بگوییم، بروکراسی موجود اجازه نمی دهد که خدمات به زائر تسهیل شود ●تجربه همکاری های اخیر( با استاندار خراسان رضوی) نشان داده است که اگر همه پای کار بیایند، نتیجه می گیریم ●ما آماده ایم هر اتفاقی که می خواهد بیفتد، تمام تلاش خود را می کنیم ●زمان بندی می کنیم و عمل هم خواهد شد

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *