محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد از عملکرد میراث فرهنگی:

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد از عملکرد میراث فرهنگی: می خواهند با خط کش برای ۲۸۰۰ هکتار تعیین تکلیف کنند!
آقای جهانگیری به میراث فرهنگی اعلام کردند که اگر قرار است طرحی تهیه شود با دستگاه های مربوطه همکاری شود حالا یک مشاور در تهران نشسته است برای مشهد تعیین تکلیف می کند. می خواهند برای ۲۸۰۰ هکتار با ی‌ک خط کش تعیین تکلیف کنند!
نه شورای شهر مشهد نه شهرداری مشهد و نه آستان قدس رضوی هیچ کدام در جریان این تصمیم گیری ها نیستند.
حوادث اخیر نشان داد که نمی توان پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گیری کرد.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *