وزارت صمت با مفهوم تولید بدون کارخانه آشنایی ندارد نگاهی به هفتمین همایش تجاری (برند)

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سخنران دیگر این همایش بود که به وضعیت برند در کشور اشاره کرد. براساس دیدگاه او «به دلیل سیستم اقتصاد کوپنی بعد از انقلاب، برند از کشور ما حذف شد و پس از پایان جنگ و اعمال سیاست‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این انگیزه دوباره در

Read More